SWITCH TO ENGLISH

Șape

Responsabilitatea execuției șapelor

Privind responsabilitatea execuției corecte și durabile în timp a șapelor aceasta revine:

  • Proiectantului
  • Dirigintelui de șantier
  • Firmei executante
  • Producătorului de material
  • Personalului specializat

Toti cei enumerați anterior, trebuie să decidă dupa o consultare prealabilă, tipul de șapă conform cerințelor avute.

PROIECTANTUL are obligația de a identifica în prealabil, tipul de pardoseală ce urmează a fi montat în baza destinației uzului construcției și a prestațiilor cerute de destinația finală. Trebuie să țină seama și de compatibilitatea pardoselii cu tipul de șapă și nu în ultimul rând de condițiile de utilizare a spațiului.

DIRIGINTELE DE ȘANTIER are obligația de a verifica realizarea execuției șapelor în conformitate cu proiectul. Trebuie să verifice calitatea și proveniența materialelor dar și faptul că acestea corespund cererii proiectantului. Are obligația de a verifica calitatea execuției și după terminarea acesteia trebuie să-și ia măsuri de protejare a lucrării executate.

FIRMA EXECUTANTĂ are obligația de a face o execuție corectă a lucrărilor în baza prioectului, respectând în același timp deciziile luate de comun acord cu dirigintele de șantier, privitoare la timpii de execuție. Trebuie să verifice împreună cu dirigintele de șantier după finalizarea execuției calitatea acestora pentru predarea lucrărilor.

PRODUCĂTORUL (cazul materialelor pre-amestecate), are obligația de a respecta calitatea produsului furnizat, cât și condițiile în care a fost depozitat produsul până la livrare.


BrownStone

BrownStone este o companie de construcții și finasaje de lux, specializată în lucrări de montaj și finisare piatră naturală. Specialiștii BrownStone au o experiență cumulată de zeci de ani în lucrările cu piatră naturală. Avem capacitatea de a executa proiecte cu un grad ridicat de dificultate sau suprafețe de mari dimensiuni.