SWITCH TO ENGLISH

Știri

Lansarea proiectului „Diversificarea activităţii firmei SC BROWNSTONE SRL”

Lansarea proiectului Diversificarea activităţii firmei SC BROWNSTONE SRL

Comunicat de presă

SC BROWNSTONE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activităţii firmei SC BROWNSTONE SRL”, cod SMIS 105337, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.123.866,14 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 720.979,34 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziţiei pe piaţă a firmei SC BROWNSTONE SRL prin diversificarea activităţii firmei. Creşterea productivităţii societăţii se va asigura prin dezvoltarea pe verticală a activităţii, respectiv eficientizarea activităţii firmei prin realizarea de lucrări de pardosire şi placare a pereţilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere să realizeze investiţii in dezvoltarea firmei, prin realizarea de lucrări calitative şi crearea unui flux de execuţie modern, utilizând şi măsuri de îmbunătăţire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea lucrărilor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere. Mai mult, dotarea cu echipamente ultraperformante va contribui indubitabil la asigurarea unei capacităţi de producţie crescute, asigurând astfel adaptarea la modificările tehnice şi tehnologice actuale. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin crearea a 5 noi locuri de muncă la nivelul firmei SC BROWNSTONE SRL din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Deși nu într-o cantitate însemnată ca număr, angajarea a 5 persoane la nivelul firmei poate fi considerată satisfăcătoare pentru zonă, unde rata șomajului este la un nivel destul de ridicat. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local. Menținerea numărului mediu de salariați înregistrat la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, pentru o perioadă de 3 ani de la data finalizării acestuia.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

Durata de implementare a proiectului este de 40 luni.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Nume persoană de contact: CIMPOEŞU Iulian
Funcţie: Administrator
Telefon: 0729.043762, e-mail: office@brownstone.ro

Lansarea proiectului Diversificarea activităţii firmei SC BROWNSTONE SRL


BrownStone

BrownStone este o companie de construcții și finasaje de lux, specializată în lucrări de montaj și finisare piatră naturală. Specialiștii BrownStone au o experiență cumulată de zeci de ani în lucrările cu piatră naturală. Avem capacitatea de a executa proiecte cu un grad ridicat de dificultate sau suprafețe de mari dimensiuni.